گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه کار
یکشنبه 13 اسفند 1396

در نمایشگاه کار امسال که از سوم تا پنجم اسفند ماه در بوستان گفتگو برگزار شد، استقبال فراوانی از غرفه گروه صنعتی گلرنگ به عمل آمد.

در این نمایشگاه، موقعیتهای شغلی شرکتهای مجموعه گلرنگ به متقاضیان کار معرفی شد و به سوالات ایشان در حوزه های مختلف و صنایع گلرنگ توسط مدیران ارشد این شرکت پاسخ داده شد. از طریق بازی های جدی مدیریتی که توسط آقای دکتر خاک ره برگزار گردید، ویژگیهای شخصیتی بسیاری از کارجویان جهت دعوت به همکاری بررسی و تحلیل شد.

کارگاه های آموزشی "برند شخصی" توسط آقای دکتر خاک ره مشاور تخصصی در حوزه منابع انسانی و "اسکار بگیرید" توسط آقای طاهری سرپرست منابع انسانی گروه صنعتی، مورد توجه بازدیدکنندگان زیادی قرار گرفت. 

ارسال نظر