دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برند در گلرنگ پخش

دوشنبه 23 بهمن 1396 . 6381 مشاهده

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برند در سالن کنفرانس شرکت گلرنگ پخش برگزارشد. این دوره، از تاریخ 96/04/18 الی 96/05/12 توسط جناب آقای عباسی، در راستای رشد و توسعه کارکنان بازاریابی و توسعه بازار، MIS و هماهنگی شعب اجرا شد و  هدف ازآن، آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با هویت سازی برند، تصویر برند، شخصیت برند، 4 پایه برند، استراتژی های مدیریت برند، تکنیک های ساخت و ارتقا برند و ارتباطات یکپارچه برند بوده است.

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید

آخرین مطالب