یادی از یلدای 1395
سه شنبه 28 آذر 1396

ایرانیان باستان با این باور که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلندتر می‌شوند و تابش نور ایزدی افزونی می‌یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب «زایش مهر» یا «زایش خورشید» می‌خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می‌کردند. از رسم‌های بی نظیر شب یلدا، «فال حافظ گرفتن» است. شاهنامه خوانی و قصه گویی پدربزرگ و مادربزرگ دور کرسی برای کوچکترها نیز، از آیین‌های یلدا است که خاطرات شیرینی برای بزرگسالی آنها فراهم می‌آورد.

 

ما نیز یلدای 1395 را به روایت تصاویر زیر، خاطره انگیز کردیم... 

 

 

 

ارسال نظر