جستجو پیشرفته

فیلتر

تمام استخدامی ها

77 فرصت استخدامی
گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی شیرپوینت

پشتیبانی شیرپوینت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس ITIL

مدیریت فرایندهای کسب و کار

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 2 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد راه کار فروش -- کارشناس تحلیل و طراحی سیستم های فروش

راه کار فروش

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : گلنوش هستی

گلرنگ سیستم
واحد مدیریت فروش و ارتباط با مشتری -- کارشناس پایش خدمات

مدیریت فروش و ارتباط با مشتری

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 24 ساعت پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
واحد نرم افزار زیرساخت -- کارشناس ارشد زیرساخت Back-End

نرم افزار زیرساخت

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه سیستم های منابع انسانی

راه کار سرمایه های انسانی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 3 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
سرپرست پشتیبانی و عملیات شبکه

مدیریت شبکه و ارتباطات

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : مامور در شرکت پدیده شیمی قرن

گلرنگ سیستم
واحد راه کار فروش -- کارشناس ارشد تحلیل و طراحی سیستم های فروش

راه کار فروش

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس توسعه سیستم های فروش

راه کار فروش

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 4 هفته پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

گلرنگ سیستم
کارشناس مجازی‌سازی

ذخیره سازی و مجازی سازی

(021) تهران

گلرنگ سیستم

زمان انتشار : 1 ماه پیش

مکان استقرار : دفتر مرکزی

بیشترین استخدامی ها